Političke perspektive Broj 1

Napisao Đorđe Pavićević 25. oktobar, 2011

naslovna strana prvog broja casopisa
Redakcija Časopisa Političke perspektive, je objavila u prvom broju članke autora iz Hrvatske i Srbije koji se bave relevatnim pitanjima za političke sisteme i zbivanja u regionu.
Celokupni broj časopisa možete da preuzmete ovde.

Pojedinačni članci

Napisao Tonči Kursar 25. listopada, 2011

Časopis Političke perspektive možete preuzeti tako što možete svaki članak pojedinačno preuzeti sa ove stranice. Ovakav način preuzimanja može biti posebno pogodan u istraživačkom i drugim oblicima nastavnog rada. Možete da pristupite preuzimanju članaka klikom na vezu koja označava naziv članka i ime autora članka.

 1. Uputstvo saradnicima - Srpska redakcija
 2. Upute suradnicima - Hrvatska redakcija
 3. Uvodni deo - Redakcija
 4. Ljevica i politička globalizacija - Žarko Puhovski
 5. Legitimnost i strah u delima Giljerma Ferera - Milan Podunavac
 6. Stranačka identifikacija i granice stranačke mobilizacije u Hrvatskoj nakon 2000. godine - Andrija Henjak
 7. Protesti u nedemokratskim režimima - Nebojša Vladisavljević
 8. Sporna demokracija: novi doprinosi raspravi - Tonči Kursar
 9. Pravo na pobunu: Uvod u anatomiju građanskog otpora - Srećko Horvat, Igor Štiks
 10. Liberalizam bez liberala - Asim Mujkić
 11. Politika i akademija u Srbiji - Đorđe Pavićević