Političke perspektive Broj 2

Napisao Đorđe Pavićević 25. oktobar, 2011

naslovna strana drugog broja casopisa
Redakcija Časopisa Političke perspektive, je objavila u druom broju članke autora iz Hrvatske i Srbije koji se bave relevatnim pitanjima za političke sisteme i zbivanja u regionu.
Celokupni broj časopisa možete da preuzmete ovde.

Pojedinačni članci

Napisao Tonči Kursar 25. listopada, 2011

Časopis Političke perspektive možete preuzeti tako što možete svaki članak pojedinačno preuzeti sa ove stranice. Ovakav način preuzimanja može biti posebno pogodan u istraživačkom i drugim oblicima nastavnog rada. Možete da pristupite preuzimanju članaka klikom na vezu koja označava naziv članka i ime autora članka.

  1. Uputstvo saradnicima - Srpska redakcija
  2. Upute suradnicima - Hrvatska redakcija
  3. Uvodni deo - Redakcija
  4. Od krivičnog zakona do memoranduma, Upotreba pojma "genocid" u komunističkoj Jugoslaviji - Xavier Bougarel
  5. Pruski prosvećeni apsolutizam izmešu prosvetiteljstva i državnog rezona - Aleksandar Molnar
  6. Konfliktni potencijal dobrosusjedskih odnosa: Slučaj Hrvatske i Slovenije - Marta Zorko
  7. Racionalnost i politika: jedan mogući način izvođenja koncepta politike - Dušan Pavlović
  8. Duty to Respond: Mass Crime, Denial and Collective Responsibility - Nenad Dimitrijević
  9. Epoha so one strane levice i desnice - Neven Cvetičanin
  10. Kriza i ekonomska politika: Politika i ekonomija razvoja Hrvatske - Dubravko Radošević