Političke perspektive Broj 4

Napisao Đorđe Pavićević 03. oktobar, 2012

naslovna strana cetvrtog broja casopisa
Redakcija Časopisa Političke perspektive, je objavila u četvrtom broju članke autora iz Hrvatske i Srbije koji se bave relevatnim pitanjima za političke sisteme i zbivanja u regionu.
Celokupni broj časopisa možete da preuzmete sa ove adrese.

Pojedinačni članci

Napisao Tonči Kursar 03. oktobar, 2012

Časopis Političke perspektive možete preuzeti tako što možete svaki članak pojedinačno preuzeti sa ove stranice. Ovakav način preuzimanja može biti posebno pogodan u istraživačkom i drugim oblicima nastavnog rada. Možete da pristupite preuzimanju članaka klikom na vezu koja označava naziv članka i ime autora članka.

  1. Otcepljenje-putem-oružane-sile-Komparativna studija-Čečenije-i-Kosova-Aleksandar-Pavković
  2. Demokratizacija-i-Europeizacija-kao-teorijski-okviri-instrumenata-uvjetovanosti-u-'Politici-proširenja'-Europske-unije-Nataša Bećirević
  3. Razlika-između-pravde-i-legitimnosti-kao-osnova-za-tumačenje-Rolsovog-Prava-naroda-Veljko-Dubljević
  4. Svakodnevno-i-političko-Kontrapunkt-otpor-ili-temelj-Ivana-Spasić
  5. Filozofija-politike-Milorad-Stupar
  6. Filozofija-politike-Johna-Lockea-Raul-Raunić