Političke perspektive Broj 6

Napisao Đorđe Pavićević 8. april, 2013

naslovna strana sestog broja casopisa
Redakcija Časopisa Političke perspektive, je objavila u šestom broju članke autora iz Hrvatske i Srbije koji se bave relevatnim pitanjima za političke sisteme i zbivanja u regionu.
Celokupni broj časopisa možete da preuzmete sa ove adrese.

Pojedinačni članci

Napisao Tonči Kursar 8. april, 2013

Časopis Političke perspektive možete preuzeti tako što možete svaki članak pojedinačno preuzeti sa ove stranice. Ovakav način preuzimanja može biti posebno pogodan u istraživačkom i drugim oblicima nastavnog rada. Možete da pristupite preuzimanju članaka klikom na vezu koja označava naziv članka i ime autora članka.

  1. Romantičarski republikanizam Žan-Žaka Rusoa i ženevska republika, Aleksandar Molnar
  2. Deliberativna demokratija i metasaglasnost, Ivan Mladenović
  3. Vanjska politika malih država - normativna moć kao faktor utjecaja u međunarodnim odnosima, Djana Lusa
  4. Suverenost na koncesiju, slučaj Maldiva, Vedran Obučina
  5. Iz desne perspektive, Neven Sesardić
  6. Sine ira et Studio, Milorad Stupar