Političke perspektive Broj 7

Napisao Đorđe Pavićević 07. jun, 2013

naslovna strana sedmog broja casopisa
Redakcija Časopisa Političke perspektive, je objavila u sedmom broju članke autora iz Hrvatske i Srbije koji se bave relevatnim pitanjima za političke sisteme i zbivanja u regionu.
Celokupni broj časopisa možete da preuzmete sa ove adrese.

Pojedinačni članci

Napisao Tonči Kursar 07. jun, 2013

Časopis Političke perspektive možete preuzeti tako što možete svaki članak pojedinačno preuzeti sa ove stranice. Ovakav način preuzimanja može biti posebno pogodan u istraživačkom i drugim oblicima nastavnog rada. Možete da pristupite preuzimanju članaka klikom na vezu koja označava naziv članka i ime autora članka.

  1. Izborni sistemi i izbori u Republici Makedoniji, Etem Aziri
  2. Varijante, Tonči Kursar, Iva Vukojević
  3. Političke i ekonomske implikacije fiksnog kursa, Slaviša Tasić
  4. Konfliktni potencijal dobrosusjedskih odnosa, Marta Zorko
  5. Sociologija kao znanost, Raymond Boudon, Prikaz Milovan Dekić