Političke perspektive Broj 9

Napisao Đorđe Pavićević; 01. mart, 2014

naslovna strana devetog broja casopisa
Redakcija časopisa Političke perspektive, objavila je u devetom broju članke autora iz Hrvatske i Srbije koji se bave relevatnim pitanjima za političke sisteme i zbivanja u regionu.
Celokupni broj časopisa možete da preuzmete sa ove adrese.

Pojedinačni članci

Napisao Tonči Kursar 02. mart, 2014

Časopis Političke perspektive možete preuzeti tako što možete svaki članak pojedinačno preuzeti sa ove stranice. Ovakav način preuzimanja može biti posebno pogodan u istraživačkom i drugim oblicima nastavnog rada. Možete da pristupite preuzimanju članaka klikom na vezu koja označava naziv članka i ime autora.

  1. Makijavelijev državnorezonski republikanizam, Aleksandar Molnar
  2. Stranke kao uniformni akteri - Odbrana koncepta iz perspektive teorije racionalnog izbora, Nikola Mladenović
  3. G A Cohenova kritika Paretovog argumenta u Rawlsovoj teoriji pravednosti - jednakost se ne traži, Dijana Eraković
  4. 'Otcepljenje' - jeli neko pomenuo 'otcepljenje', Još o uzrocima raspada Jugoslavije Odgovor Aleksandru Pavkoviću, Sergej Flere
  5. Nešto malo o otcepljenju, ali baš ništa o raspadu, odgovor Sergeju Flereu, Aleksandar Pavković