Izdanja

Napisao Đorđe Pavićević 25. oktobar, 2011

naslovna strana prvog broja casopisa
Časopis Političke perspektive, se objavljuje u štampanom izdanju i kao on-line izdanje. Brojevi štampanog izdanja se mogu dobiti od izdavača. Molimo Vas da nas kontaktirate putem E-mail adrese na stranici za kontaktiranje radi informacija o nabavci štampanog izdanja časopisa Političke perspektive.

Na ovom sajtu možete preuzeti članke objavljene u pojedinačnim brojevima ovog časopisa.

Dosadašnja izdanja

Napisao Tonči Kursar 25. listopada, 2011

Časopis Političke perspektive je do sada objavio osam brojeva. Posetioci ovog sajta mogu da preuzmu brojeve u celini i svaki članak pojedinačno. Možete da pristupite preuzimanju brojeva klikom na vezu koja označava broj koji želite da pruzmete.

  1. Broj 1
  2. Broj 2
  3. Broj 3
  4. Broj 4
  5. Broj 5
  6. Broj 6
  7. Broj 7
  8. Broj 8
  9. Broj 9