Tehničke i korisničke karakteristike upotrebe ovih stranica

Napisao Vedran Vučić 25. oktobar, 2011


Redakcija Časopisa Političke perspektive, smatra da svi posetioci ovih internet stranica imaju pravo čitati sadržaje objavljenje na ovim stranicama. Mi smo u skladu sa važećim standardima pristupačnosti za objavljivanje sadržaja na internet stranicama postupili prilikom oblikovanja ovih stranica časopisa Političke perspektive kako bi omogućili lakđe čitanje sadržaja osobama sa invaliditetom, starijim osobama i drugim osobama kojima primena standarda pristupačnosti značajno olakšava pristup i upotrebu objavljenih sadržaja.
Ukoliko želite da saznate više o standardima pristupačnosti posetite internet stranice World Wide Web Consortiuma o web pristupačnosti.

Korisno je pročitati članak koji je objavljen u časopisu Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja.

Kompjuterski programi za lakšu pristupačnost objavljenim sadržajima

Napisao Vedran Vučić 25. oktobar, 2011

Iako su stranice Časopisa Političke perspektive kreirane u skladu sa standarima koje je propisao World Wide Web Consortium neki posetioci ovih internet stranica mogu imati potrebu da koriste dodatne kompjuterske programe za lakšu upotrebu ovih stranica i datoteka objavljenih na ovim stranicama. U skladu sa time mi smo omogućili posetiocima ovih stranica da neophodne programe preuzmu sa ove strane. Ovi kompjuterski programi se mogu instalirati na operativni sistem Microsoft Windows. Ukoliko vam je potrebna podrška u upotrebi ovih sadržaja sa aspekta pristupačnosti molimo vas da nam se slobodno obratite sa vašim pitanjima.

  1. Dodataka za iternet preglednik Firefox koji omogućava podešavanje pristupačnosti prema potrebama korisnika
  2. Popularni čitač ekrana za osobe sa delomičnim ili potpunim nedostatkom vida i za osobe koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti da direktno čitaju tekst sa ekrana