Uputstvo autorima

Napisao Đorđe Pavićević 25. oktobar, 2011

Redakcija časopisa Političke perspektive, moli sve saradnike da svoje tekstove šalju redakciji na E-mail adresu koja se nalazi na stranici redakcija Autori i autorke prilikom slanja moraju da vode računa da je tekst napisan u formatu prema sledećem uputstvu:

Rukopise slati redakciji časopisa elektronskom poštom kao Word fajl na adresu redakcije u Srbiji ili na adresu redakcije u Hrvatskoj. Poželjno je priložiti anoniman rukopis (bez informacija koje mogu identifikovati pošiljaoca), a u odvojenom fajlu posebnu stranu s naslovom teksta, imenom i prezimenom (svih) autora i nazivom ustanove u kojoj je autor zaposlen, ključnim rečima i kontakt informacijama (adresa, elektronska pošta, telefon i faks).
Abstrakt (do 120 reči) mora jasno naznačiti prirodu intelektualnog problema koji se razmatra, upotrebljeni metod ili argument i zaključke autora. Poželjna dužina za izvorni naučni članak jeste od 6000 do 8000 reči (app. 42000-56000 slovnih znakova s razmacima), uključujući bibliografiju i napomene.
Redakcija zadržava pravo da tekstove koji ne zadovoljavaju standarde ne uzme u razmatranje.
Prikaze knjiga treba pripremiti na isti način, dužine do 700 reči (app. 5000 slovnih znakova s razmacima). Pre slanja osvrta i drugih vrsta tekstova konsultujte se s redakcijom.
Stil pisanja referenci i navođenje izvora: Reference se pišu u tekstu na sledeći način: (Dahl 1989, 45); (Geddes 1999,134-43); (Linz 1975)
Bibliografija na kraju teksta se navodi na sledeći način:
Knjige: Dahl, Robert. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
Tekstovi u časopisu:: Geddes, Barbara. 1999. „What Do We Know About Democratization After Twenty Years?” Annual Review of Political Science 27 (March):115-44.
Tekstovi u zbornicima: Linz, Juan J. 1975. Totalitarian and Authoritarian Regimes.” In ed. Nelson Polsby and Fred Greenstein. Handbook of Political Science. Reading, MA: Addison-Wesley..